Spring til indhold

Cases

Her kan du læse om danske virksomheders erfaringer med det svenske marked og samarbejdet med Eksportrådet på den danske ambassade. 

 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

RM-Group A/S - nyt perspektiv gav ny eksportstrategi

RM-Group A/S

På et virksomhedsarrangement i Udenrigsministeriet i efteråret 2013 mødtes Klaus Fristrup, Administrerende Direktør hos RM-Group med seniorrådgiver, Jane Søborg Skog fra ambassaden i Stockholm. Klaus Fristrup havde mindre opløftende erfaringer med salg til Sverige.

RM-Group, som udvikler og sælger risikostyringssoftware har en solid kundeportefølje i Danmark, i den indgår bl.a. ca. 60 % af de danske kommuner. På trods af den tillid som RM-Group har opbygget i Danmark, har man måttet erfare, at det har været nødvendigt at starte forfra med det svenske marked.

Med hjælp fra ambassaden har virksomheden fået indblik i den svenske forretningskultur, der adskiller sig en del fra den danske samt med at identificere de relevante myndigheder og kommuner i Sverige. ”Ting tager tid, man må endelig ikke være en pistolsælger” siger Klaus Fristrup. Han fortsætter ”Det betyder meget for svenskerne at virksomheden er ordentlig, man skal have noget at komme med”. Det har f.eks. været nødvendigt at oversætte risikohåndteringssystemet til svensk, og i første omgang har al henvendelse til svenske aktører foregået via ambassaden.

RM-Group er nu midt inde i processen med at etablere kontakt, troværdighed og tillid til svenske myndigheder og kommuner. Klaus Fristrup har haft fornøjelsen af at præsentere sit produkt for en række svenske kommuner og myndigheder, og det er tydeligt, at der er et stort behov for at få digitaliseret risikohåndteringen i Sverige.

Det er for tidligt at sige noget om udfaldet af præsentationerne, men der er ingen tvivl om, at det er de er blevet taget vel imod. Klaus Fristrup ser med positive øjne på samarbejdet med ambassaden samt det videre forløb i Sverige.  

Intranote A/S - eksportsuccesen til Sverige!

Intranote A/S - eksportsuccesen til Sverige!

Med gode kunder i ryggen i Danmark ønskede den danske IT-virksomhed Intranote A/S, som udvikler og markedsfører et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem, at komme i gang på det svenske marked. I den anledning kontaktede Klaus Skriver tidligere areamanager hos Intranote A/S og nuværende administrerende direktør for Intranote AB i Sverige ambassaden i Stockholm med det formål at få en solid sparring og rådgivning i forhold til det svenske marked.

”Jeg er meget tilfreds med samarbejdet, og med ambassadens hjælp med at identificere og kontakte potentielle kunder siger Klaus Skriver. ”Siden vi startede op i 2013, har det vist sig, at ambassadens varemærke kan bruges til at åbne døre hos kunder, som vi vanskeligt selv kunne gøre”, fortæller Klaus, og fortsætter: ”På vores arrangementer på ambassaden har det også haft stor betydning overfor potentielle kunder, at ambassadøren har været til stede”.

Salgsarbejdet har fokuseret på både offentlige myndigheder, samt veletablerede svenske virksomheder. For Intranote har det foruden ambassadens varemærke haft afgørende betydning, at ambassadens seniorrådgiver, Jane Søborg Skog, selv kommer fra en baggrund som Key Account Manager i IT-branchen.

”Jane har spillet en aktiv rolle i vores salgsproces. Kombinationen af at repræsentere ambassaden, kende branchen og have en stærk salgserfaring har vist sig ideel”, fortæller Klaus Skriver.

Intranote, er på kort tid lykkedes med at opbygge en solid kundeportefølje i Sverige, samt etablere en virksomhed og ansætte personale i det nye svenske Intranote AB.  For at fejre Intranotes succeshistorie i Sverige er næste skridt at invitere Intranotes kunder og forretningsforbindelser til en reception i ambassadens residens.

”Jeg har taget hele forløbet i Sverige meget seriøst, og derfor er jeg også flyttet til Stockholm med min familie og ser frem til at udvikle Intranote AB og tilbyde svenske virksomheder den absolut bedste dokumenthåndteringsløsning”, siger administrerende direktør Klaus Skriver, med et glimt i øjet.

sommer A/S - digital diktering

Fra markedsanalyse til kunder

Et møde i slutningen af 2012 mellem ejer Tony Bjergstad og projektansvarlig Patrick Figgé fra den danske IT-virksomhed sommer as og seniorrådgiver Jane Søborg Skog fra den danske ambassade i Stockholm blev startskuddet til et længerevarende samarbejde, som nu fører positive resultater med sig. Opskriften er et godt produkt, vilje til eksport, en grundig markedsanalyse og tæt dialog og sparring parterne imellem.

Markedsundersøgelse gav ny indsigt

Med succes fra det danske marked i bagagen ønskede IT-virksomhede sommer as, som leverer digital diktering, at bearbejde nye markeder. Som første eksportmarked faldt valget naturligt på nabolandet Sverige og med Eksportrådet på den danske ambassade som partner. Første skridt var en grundig analyse af markedet for digital diktering:

”Markedsundersøgelsen var en god investering. Den gav os viden om markedet, som vi ikke havde på forhånd, og dermed mulighed for at målrette vores markedsstrategi og salgsargumenter til de faktiske vilkår på markedet for digital diktering”, fortæller Patrick Figgé, projektansvarlig hos sommer as.

Undersøgelsen gav sommer as konkret information om potentielle kunder, forventninger og krav til digital diktering og hvordan man i Sverige bruger digital diktering.

Seniorrådgiver på den danske ambassade, Jane Søborg Skog, fortæller: ”I Sverige kan det være en barriere, at en leveransdør går direkte til kunden og stiller spørgsmål om markedet. Det er noget af det, som vi som ambassade lettere kan gøre og dermed give den danske virksomhed et mere komplet billede af markedet”.

Næste skridt: kunder

Markedsundersøgelsen gav sommer as fundamentet og rettesnoren for at bearbejde potentielle kunder. Med ambassaden som partner i salgsprocessen bærer arbejdet nu frugt:

”Vi er på vej til at etablere os på det svenske marked og med ambassadens netværk og indsigt i IT-sektoren og svensk forretningskultur, fungerer de som en rigtig god sparringspartner”, fortæller Patrick Figgé, og understreger samtidig, at assistancen fra ambassaden har frigjort ressourcer hos en mindre virksomhed som sommer as til fortsat at kunne tage hånd om forpligtelserne på det danske marked samtidig med eksportsatsningen.  

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind