Spring til indhold

Ydelser

Eksportrådet på ambassaden i Stockholm tilbyder danske virksomheder en række ydelser på det svenske marked.

Vi bistår med f.eks:

 • Markedsanalyser    
 • Eksport- og salgsstrategier
 • Partner- og forhandlersøgninger
 • Rekruttering
 • Etablering
 • Kontakt til offentlige myndigheder og virksomheder    
 • Mødebooking    
 • Markedsbesøg og individuelle besøgsprogrammer    
 • Markedsføring
 • Events
 • Foredrag 

Vi lægger vægt på skræddersyede løsninger og totalrådgivning, da Eksportrådets erfaring viser, at længerevarende opgaver og relationer giver det bedste udbytte for de virksomheder vi hjælper. Sverige er et veludviklet marked præget af stor konkurrence. Derfor kræver det planlægning og velgennemtænkte strategier for succesfuld eksport.

Vores ydelser er underlagt Eksportrådets betalingsordning. Vi beregner DKK 935,00 pr. påbegyndt time (pr. 1. januar 2015). Vi vurderer på forhånd, hvor mange timer en given opgave vil kræve og afgiver på baggrund heraf et tilbud.

Vi ser frem til at drøfte din virksomheds behov og giver gerne et uforpligtende tilbud.

 

Eksempler på ydelser:

Markedsanalyser

Markedsanalyser giver et godt billede over muligheder og markedsvilkår og kan være med til at forberede din virksomhed og danne grundlaget for den videre strategi i forhold til det svenske marked. En analyse kan indeholde en gennemgang af konkurrenter, prisforhold, markedsstruktur, indkøbsprocesser, lovgivningsmæssige krav til produktudformning, mulige afsætningskanaler, etableringsforhold og vurdering af kundegrundlaget.

Eksportstrategier

Vi rådgiver og bistår med udviklingen af eksport- og salgsstrategier, som tager afsæt i virksomhedens ressourcer og udviklingsmuligheder.

Partner- og forhandlersøgninger

Ofte er den bedste løsning at bearbejde det svenske marked gennem en lokal forhandler. Ved partner- og forhandlersøgninger tager vi udgangspunkt i din virksomheds ønskede partnerprofil og udarbejder en liste over relevante samarbejdspartner, som vi derefter går mere i dybden med.

Rekruttering

I mange tilfælde vil egen tilstedeværelse på markedet, med de muligheder det giver for at kunne besøge kunder og samarbejdspartnere og fremstå med en lokal adresse, være en forudsætning for succes. Gennem vores professionelle og private kontaktnet kan vi hjælpe med rekrutteringsprocesser. Eksportrådet kan bistå din virksomhed med at finde de rette kandidater til stillinger, placere annoncer i relevante fagblade eller aviser, modtage og sortere ansøgninger og være vært for interviews.

Etablering

Står du for at etablere virksomhed i Sverige kan vi rådgive om mange af de grundlæggende spørgsmål, som er forbundet med etableringen. Vi kan bl.a. hjælpe dig med at tage stilling til følgende spørgsmål: Hvor kunderne bor, hvor varer, råvarer og komponenter skal hentes, transporttider, havne og lufthavne, arbejdskraft, køb eller leje, omkostningsniveau og sociale forhold.

Kontakt til offentlige myndigheder og virksomheder

Som ambassade har vi et stærkt netværk til offentlige myndigheder og virksomheder. Vi assisterer gerne din virksomhed med f.eks. at skabe kontakt til relevante beslutningstagere, få information om lovgivning og regulering, eller viden om nye politiske tiltag og udviklingstendenser.

Mødebookning

Vi bruger vores netværk og tilstedeværelse på markedet til at hjælpe med at åbne døre til konkrete kunder og partnere. Vi rådgiver også gerne om selve mødet og deltager også gerne på møderne for at være med som rådgiver og sparringspartner under hele forløbet.

Markedsføring

Vi assisterer med viden, informationer og sparring til brug for din virksomheds markedsføringsstrategi tilpasset det svenske marked og den svenske forbruger. Vi assisterer også gerne med at skabe en platform for markedsføringen af dit produkt på markedet.

Individuelle markedsbesøg

Vi assisterer med at identificere og tilrettelægge komplette besøgsprogrammer hos svenske virksomheder og samarbejdspartnere. Besøgsprogrammerne kan enten være individuelle eller del af et markedsbesøg, hvor en gruppe af virksomhederne deltager sammen for at opbygge kendskab til markedet og mulige partnere.

Events

Vi hjælper gerne til med at planlægge og arrangere events på ambassaden, som kan være en platform for din virksomhed til både at åbne døre samt skabe og fastholde kontakter til svenske kunder og partnere.

Foredrag

Vi holder foredrag om det svenske marked og om konkrete emner af kommerciel karakter tilpasset tilhørergruppens interesser og ønsker. Foredragene kan afholdes på ambassaden eller andetsteds i Sverige eller Danmark.