Spring til indhold

Yderligere investeringer i svensk infrastruktur

For at forbedre vedligeholdelsen af de svenske jernbaner vil den svenske regering fremsætte forslag om at øge den årlige bevilling til investeringer i transportinfrastruktur med 1,24 milliarder SEK i perioden 2015-2018. Det er yderligere 5 milliarder SEK, der investeres i jernbaner.Udover de midler, der afsættes til offentlig transport i den nationale plan for transportsystemet, vil regeringen desuden fremsætte forslag om, at yderligere 500 millioner SEK årligt anvendes i statslig medfinansiering til lokale og regionale investeringer i offentlig transport i byområder i perioden 2015-2018.Helt konkret kommer flere store infrastrukturprojekter i udbud i løbet af 2015, hvoraf flere strækker sig over en tiårigperiode. Inden for jernbaner kan nævnes Göteborg-Skövde med projektomkostninger på 1,7 milliarder SEK og Kilafors-Holmsveden med 1 milliard SEK i projektomkostninger.

Læs evt. mere her: http://www.regeringen.se/sb/d/2372/a/12965Seneste nyt

    Se alle