Spring til indhold

Digital strategi skærper den danske folkeskole

Computerne er på plads, men det pædagogiske og digitale undervisningsmateriale halter efter. Hvis den svenske folkeskole skal opfylde sine IT-ambitioner skal fokus flyttes fra teknik til indhold. Baseret på artikel fra Dagens Samhälle torsdag d. 17. september, nr. 32 2015: ” Digital Strategi Vässar Dansk Skola”

Størstedelen af de svenske folkeskoleelever har i dag adgang til computere eller tablets i den daglige undervisning. Dog viser en ny PISA-undersøgelse at trods adgang til computere og erfaring med at bruge internettet, så præsterer de svenske folkeskoleelever dårligt i PISA-testen.

De fleste svenske lærere vurderer, at de har tilstrækkeligt med IT-kundskaber, men når det kommer til den pædagogiske anvendelse, så er skolerne i Sverige ikke kommet så langt. Pædagogisk anvendelse af digital teknik hænger tæt sammen med om der findes tilgang til gode og brugbare softwareløsninger. I dag er de svenske lærere ofte overladt til selv at surfe rundt på nettet for at finde undervisningsmateriale. Ifølge Åke Grundlund, der tidligere har fulgt 20 svenske skolers satsning på at forsyne hver enkelt elev og lærer med en bærbar computer, er digitalt undervisningsmateriale stadig et underudviklet område, hvor de svenske virksomheder, der er begyndt at kigge på dette område, stadig er i en tidlig fase.

I dag er ca. 40 procent af det totale undervisningsmateriale i de danske folkeskoler digital, hvorimod det kun er 5-6 procent i Sverige. Åsa Stenholt Vernerson, formand for brancheforeningen Svenska läromedel udtaler, at der er en hurtig tilvækst på det svenske marked indenfor IT og folkeskolen, men at tilvæksten er startet fra et lavt niveau.

Det svenske uddannelsesministerie undersøger hvert tredje år, hvor langt IT-anvendelsen er kommet indenfor skoleområdet. I den seneste rapport fra 2013 så myndighederne en drastisk stigning i antallet af computere, men at kundskaben om hvordan computerne skal anvendes haltede efter. Peter Karlberg fra det svenske undervisningsråd udtaler, at det er vigtigt at skabe forudsætningerne for, at lærerne kan udvikle sine kompetencer og tænke over, hvordan de kan bruge IT i undervisningen.

""Seneste nyt

    Se alle