Spring til indhold

Sverige som marked

En god indgang til det svenske marked afhænger i høj grad af kendskabet til markedet. På disse sider finder du en introduktion til det svenske marked, introduktion til udviklingen i centrale sektorer og gode råd om kulturforskelle.

Sverige er et land med 9,7 millioner indbyggere og strækker sig over 450.295 kvadratkilometer, hvilket gør Sverige til det arealmæssigt tredjestørste land i EU. Ikke overraskende følger det heraf, at Sverige er et land med en lav befolkningstæthed på 21 indbyggere pr. kvadratkilometer, men med store regionale forskelle. Befolkningstætheden er størst i den sydlige del af landet, hvor de tre største byer i Sverige også findes (Stockholm, Göteborg og Malmö). Sverige har 290 kommuner, som er fordelt på 21 regioner (län).  

Sverige har en stærk økonomi, som ikke har været ramt af finanskrisen som mange andre EU-lande. Sverige havde i første kvartal af 2015 en vækst i BNP på 2,5 %. Forventningen til den samlede vækst i BNP i 2015 er på 2,0 pct. og i 2016 på 2,8 pct. Arbejdsløsheden er aktuelt på 7,5 pct.

Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked og det største målt pr. indbygger. Eksporten udgjorde i 2014 omkring 12 pct. af Danmarks samlede vareeksport, svarende til en vareeksport på ca. DKK 73 milliarder. Hvis man inkluderer eksporten af tjenesteydelser er den samlede danske eksport til Sverige på lidt over DKK 113 milliarder. I 2015 forventes et fald i basiseksporten (vareeksporten ekskl. energi og store enkeltordrer) til Sverige på knap 3 pct., men til gengæld en forventet stigning i 2016 på 4,6 pct. Den danske import fra Sverige var i 2014 på DKK 68,6 milliarder.