Spring til indhold

Rammebetingelser

Der er ikke mange forskelle på forretningsklimaet i Danmark og Sverige, og derfor er Sverige som udgangspunkt et godt og tilgængeligt marked for danske eksportører. Dog er der en række forhold, som man bør være opmærksom på.

Kursforholdet mellem den svenske og danske krone har stor påvirkning på danske virksomheders konkurrenceevne i forbindelse med eksport til Sverige. Jo dyrere den svenske krone er i forhold til den danske, dvs. jo stærkere den svenske krone er, jo bedre står danske virksomheder i konkurrencen i en given branche. Valutakurser påvirkes af mange faktorer; blandt andet økonomiske konjunkturer, nationalbankernes rentesætning m.m. Vil man følge med i kursudviklingen anbefales det at holde sig orienteret via dagspressen og relevante myndigheder; eksempelvis Danmarks Nationalbank og den svenske Riksbanken.

Danske virksomheder bør også være opmærksomme på, at det svenske arbejdsmarked ikke er ligeså fleksibelt som det danske. Blandt andet er det ofte vanskeligere at afskedige folk i Sverige end i Danmark, og fagforeningerne står stærkt i Sverige.

Beslutningsprocessen i svenske virksomheder tager ofte længere tid end i danske, fordi man i Sverige forhører sig i hele virksomheden før en betydningsfuld beslutning træffes. Ved indgåelse af aftaler med svenske virksomheder, skal man altså forvente en længere proces og flere møder, før en aftale bliver til noget. Dette opfattes til tider fejlagtigt af danske virksomheder som langsommelighed eller manglende interesse.

Læs mere om generelle handelsbarrierer på Eksportrådets hjemmeside