Spring til indhold

Energi og miljø

Kontakt eksportrådgiver, René George Jensen, for mere information.
Tlf: +46 (0) 8 406 7514 
E-mail: reneje@um.dk

Grundlæggende giver Regeringens grønne fokus gode markedsmuligheder for både konsulentvirksomheder og leverandører af innovativ energiteknologi og energieffektive løsninger.

I en prognose fra Statistika centralbyrån (SCB) og Svensk Energi for 2015 fremgår det, at de samlede investeringer i energiindustrien forventes at være den næsthøjeste nogensinde og kun marginalt lavere end rekordåret 2014. Investeringerne omfatter bl.a. en kraftig udbygning af vindkraft, en opgradering og modernisering af kerne- og vandkraft samt en udbygning af el-nettet inklusiv Smart-Grid-løsninger (herunder transmissionsnettet og distributionsnettet).

Regeringen vil øge ambitionsniveauet for omstilling til vedvarende energi. Bl.a. vil regeringen undersøge forudsætningerne for øget støtte til offshore vindkraft. Ligesom flere kommuner og private virksomheder satser på fremstilling af egen el via øget brug af vindkraft f.eks. Ikea, Volvo, LKAB, SCA, Holmen og Coop. Derudover er efterspørgslen efter miljørigtig og energioptimeret byggeri stigende. I kombination med stort behov for private boliger, giver det muligheder for danske virksomheder med kompetencer inden for lavenergikoncepter, passivhuse og med kernekompetencer inden for præfabrikeret modulbyggeri.

Den svenske vandsektor er generelt kendetegnet ved høj forsyningssikkerhed, høj kvalitet af drikkevand samt en høj standard i forhold til behandlingen af spildevand. Efter fremkomster af forhøjet indhold af farlige emner og andre forureninger af drikkevandet, er der dog kommet et større fokus på nye, innovative løsninger. Besparelser på vandforbruget og mulighederne for genanvendelse af vandet er et område, hvor virksomheder til stadighed er på udkig efter nye løsninger og komponenter til vandbesparende teknologier. Med danske virksomheders spidskompetence inden for vand- og miljøteknologi er der gode markedsmuligheder i takt med stigende fokus og efterspørgsel på f.eks. rent drikkevand og miljøtekniske løsninger inden for vandforsyning, spildevand og affaldshåndtering.