Spring til indhold

Industry and Subcontractors

I Sverige er politikernes interesse for industrien øget, og mange taler om re-industrialisering. Regeringen ventes at fremlægge nye initiativer, der skal fremme svensk basisindustri. Til svensk basisindustri regnes stål-, kemi- og skovindustrierne. Blandt initiativerne nævnes øget forskning og udvikling, øgede investeringer i mere effektiv og billigere elforsyning samt en udbygning af infrastrukturen.

I forlængelse heraf kommer også flere store infrastrukturprojekter i udbud, hvoraf flere strækker sig over en tiårigperiode. De største er:

1. Jernbane, ”Göteborg-Skövde”, medprojektomkostninger på 1,7 milliarder SEK, som forventes afsluttet i 2024.

2. Vejplanen, ”E20 Alingsås-Vårgårda” med projektomkostninger på 1,2 milliarder SEK, som forventes afsluttet i 2022.

3. Jernbane, ”Kilafors-Holmsveden” med projektomkostninger på 1 milliard SEK, hvilket forventes afsluttet i 2020.