Spring til indhold

Industry and Subcontractors

Kontakt eksportrådgiver, René George Jensen, for mere information.
Tlf: +46 (0) 8 406 7514 
E-mail: reneje@um.dk

Sverige har en bred industristruktur. Klassisk procesindustri som skovindustrien samt kemi- og stålindustrien spiller stadig en central rolle, mens andre vigtige industrisektorer er elektronikindustrien og bil- og transportindustrien (fremstilling af biler, lastbiler, fly, skibe og tog). Sammenlagt vurderes det, at investeringerne øges med 3,8 % i 2015.

I Sverige er politikernes interesse for industrien øget, og mange taler om re-industrialisering. Regeringen ventes at fremlægge nye initiativer, der skal fremme svensk basisindustri. Til svensk basisindustri regnes stål-, kemi- og skovindustrierne. Blandt initiativerne nævnes øget forskning og udvikling, øgede investeringer i mere effektiv og billigere elforsyning samt en udbygning af infrastrukturen.

I forlængelse heraf kommer også flere store infrastrukturprojekter i udbud i 2015, hvoraf flere strækker sig over en tiårigperiode. De fire største er; 1: Vejplanen, ”Förbifart Stockholm”, med projektomkostninger på 28 milliarder SEK. 2: Jernbane, ”Göteborg-Skövde”, med  projektomkostninger på 1,7 milliarder SEK, som forventes afsluttet i 2024. 3: Vejplanen, ”E20 Alingsås-Vårgårda” med projektomkostninger på 1,2 milliarder SEK, som forventes afsluttet i 2022. 4: Jernbane, ”Kilafors-Holmsveden” med projektomkostninger på 1 milliard SEK, hvilket forventes afsluttet i 2020.

Visionerne, der tales om både på politisk niveau og inden for industrien, er smarte fabrikker, hvor produkter, sagt med et populært ord, tagges med information om dets indhold, så det selv kommunikerer med lager, maskiner og styresystem. Visionerne giver danske virksomheder muligheder for levering af maskiner, der understøtter denne udvikling, og virksomheder der kan bidrage til at gøre manuelle processer automatiserede/robotiserede/digitaliserede samt bistå med produktudvikling.

Underleverandører, der kan tilbyde sine kunder at overtage hele eller dele af udviklingsarbejdet, vil især være efterspurgte i Sverige. Nordeuropas største messe for underleverandører, Elmia Subcontractors, afholdes som vanligt i Jönköping og i år fra den 14.-17. november 2017.