Spring til indhold

Energy

Sverige har en målsætning om at nettoudslippet af drivhusgasser fra svenske kilder – inklusive transportsektoren – i år 2050 skal være nul.

Vedvarende energi

Produktionen af el fra vedvarende energi skal øge med 18 TWh i perioden mellem 2020 og 2030.Derudover har den Svenske Energimyndighed i 2017 afsæt 12,6 mln kr for at støtte undersøgelse for en energieffektiv investering.

De samlede investeringer i hele energiindustrien er de næsthøjeste nogensinde og kun marginalt lavere end rekordåret 2014. Investeringerne omfatter bl.a.:

en kraftig udbygning af vindkraft (offshore og on-shore)

en opgradering og modernisering af kerne- og vandkraft

en udbygning af el-nettet inklusiv Smart-Grid-løsninger (herunder transmissionsnettet og distributionsnettet) – en central del og forudsætning for den grønne omstilling.

 

Kontakt eksportrådgivere for mere information:

Sofia Olga Wigen
Tlf: +46 (0)8 406 75 14
E-mail:
sofwig@um.dk

Stéphane Barbou des Places
Tlf: +46 (0)8 406 75 29
E-mail:
stepla@um.dk