Spring til indhold

Health

Kontakt eksportrådgiver Charlotte Falk Johansson, for mere information.

Tlf: +46 (0)8 406 75 11
E-mail: chajoh@um.dk

 

Befolkningsudviklingen i Sverige viser, som i andre EU-lande en gennemsnitligt ældre befolkning samtidig med, at antallet af ældre bliver højere. Dette stiller krav til de 290 kommuner i Sverige, som er ansvarlige for ældreplejen. Der findes et stort behov for at effektivere plejen og drage fordel af den velfærdsteknologi, som er tilgængelig i dag - både fra personalets perspektiv og for at øge livskvaliteten og trygheden for de ældre. 86 % af dem, som er 80 år eller ældre, vælger at bo hjemme, hvilket indebærer en bevægelse fra plejehjem til kommunens hjemmepleje. De seneste år er opgaverne inden for ældrepleje tilmed blevet udliciteret til flere private plejevirksomheder for at opfylde behovet om tilstrækkelig ældrepleje.

Sveriges regioner har ansvaret for sygehusene og har lige som kommunerne et selvstændigt styre samt budget. I mange regioner bygger man nye moderne sygehuse, mens nuværende sygehuse restaureres eller nyistandsættes, og dermed findes der også et behov for indretning til bl.a. moderne operationsstuer og en øget digitalisering af sygehusene. Ny teknik er nødvendig for at aflaste sygehusenes personale samt give den størst mulige tryghed for patienterne.

Et andet fokus er “public health”, hvilket vil sige den forebyggende del inden for sygeplejen. Det gælder såvel forebyggende rådgivning inden for sundhed, men også i større grad at bruge effektive, forebyggende behandlingsmetoder.

Investeringsplanen for Stockholms Läns Landsting er på 33,7 milliarder i perioden 2015-2019.


Læs mere her: Sverige, Sektoranalyse: Health and Life Science 2015