Spring til indhold

Health

Sverige gennemgår lige nu en transformation af sundhedssektoren. Ligesom i andre lande forandres befolkningsstrukturen, hvilket øger presset på den svenske sundhedssektor. Lange ventetider, overbelægning på svenske sygehuse samt mangel på personale inden for visse professioner er nogle af de udfordringer Sverige kæmper med.

Der bliver bygget flere nye sygehuse mens andre moderniseres, hvilket sker samtidig med at sundhedssektoren flyttes nærmere patienten. Patienten skal i større udstrækning engagere sig i sin egen sygdomsproces. Behovet for nye, smartere og mere effektive arbejdsprocesser stiger og den svenske regering står med en klar vision om, at Sverige skal være de bedste i verden til at udnytte mulighederne indenom eHälsa (eHealth) i 2025. Digitalisering samt medicinsk udstyr er af stor interesse for at kvalitetssikre, forbedre samt effektivisere fremtidens sundhedsvæsen i Sverige. Private aktører udgør flere specialistroller inden for sundhedsvæsenet efter gennemførelse af offentlige udbudsrunder.

Derudover har Sverige samme udfordring som det meste af Europa – der kommer flere og flere ældre, som stiller krav til høj livskvalitet. De ældre bor i stor udstrækning hjemme, men på trods af dette ser man en stor efterspørgsel på ældreboliger i den nærmeste fremtid.  Med en stigende andel af patienter (især ældre) med flere sygdomme, kronisk syge og lange afstande, øges presset på omsorgssektoren. Der er et stort behov for velfærdsteknologi og digitale løsninger i kommunerne, som kan hjælpe personalet til et bedre og mere effektivt arbejdsmiljø og samtidig give beboerne den bedst mulige hverdag. Private aktører agerer som underleverandører til kommunerne og har derudover egne plejehjem hvilket skaber flere udbudsmuligheder.

Der florerer rigtig mange penge inden for sundhedssektoren, her er nogle eksempler på investeringer; der er afsat SEK 42 milliarder kroner til det nye Karolinska universitetssygehus i Stockholm. Stockholm satser SEK 130 millioner kroner inden for ældreomsorg i de kommende år og Skåne har lige lagt SEK 1 milliard kroner til et nyt digitalt journalsystem.  

Afstanden mellem Sverige og Danmark samt et lignende sundhedssystem giver en god forudsætning for samarbejde. Derudover findes der allerede i dag en stor interesse for danske løsninger inden for det svenske sundhedsvæsen, specielt inden for:

  • eHälsa/Telemedicin
  • Velfærdsteknologi
  • Logistiklösningar
  • Digital kommunikation
  • Smart homes
  • Automatisering
  • Förändringsledning