Spring til indhold

Danmarks Ambassade i Sverige

Ambassadør Ove Ullerup byder velkommen til Danmarks Ambassade i Sverige

''

Foto: Karl Gabor

 

Danmark og Sverige har meget til fælles. Vi deler en lang fælles historie, som også har været dramatisk til tider. Vi er blandt hinandens største handelspartnere. Vi arbejder og bor i hinandens lande. Vi interesserer os for hinandens politiske løsninger og måder at indrette velfærdssamfundet på. Vi rejser hos hinanden. Vi studerer på hinandens universiteter og læreranstalter. Kulturlivet trives også på tværs af grænserne. Begge lande er dybt engageret i det europæiske samarbejde og de værdier, som det repræsenterer – ikke mindst i vores udenrigspolitik.

Eksemplerne er mange. Og den store gensidige interesse og det fællesskab, som de er udtryk for, er det ambassadens arbejde at bidrage til trives og styrkes.

Vores opgave er at agere brobygger, og vi har som ambassade en helt særlig position i forhold til det svenske samfund, svenske myndigheder og svensk erhvervsliv over for hvem, vi varetager danske interesser. Vi har en særlig indsigt i svenske forhold set ud fra et dansk perspektiv. Vi kan hjælpe med adgang til Danmarks andenstørste eksportmarked. Vi kan også hjælpe med praktiske ting som pas og visum. Beskrivelse af vores arbejdsområder findes på disse sider. Vi findes også på Facebook. Ellers er du altid velkommen til at rette personlig henvendelse.

Velkommen!