Spring til indhold

Praktikophold på ambassaden i Stockholm, forår 2019 

Danmarks ambassade i Stockholm søger en praktikant til politisk-økonomisk afdeling.

Ansøgningsfristen er 15. september 2018

Ambassadens politisk-økonomiske afdeling søger pr. 1. februar 2019 en praktikant.

 

Arbejdsopgaver

Den politisk-økonomiske afdeling varetager et bredt opgaveområde, der bestemmes af den aktuelle indenrigs-, udenrigs- og europapolitiske dagsorden. Du vil under dit ophold bistå afdelingen og ambassadøren i det daglige arbejde. Det indebærer udarbejdelsen af analyser, besvarelse af forespørgsler fra danske og svenske myndigheder og borgere, deltagelse i møder og konferencer, forberedelse af besøg, indsamling og formidling af information om svenske samfundsforhold, samt arbejde med Invest in Denmark. Du vil under dit ophold også få mulighed for at prøve kræfter med opgaver, som ligger uden for det politisk-økonomiske område som PR/kommunikation og må i nogle tilfælde også påregne at varetage opgaver af mere praktisk karakter. Samlet vil opholdet give dig mulighed for at opleve på første hånd, hvad det vil sige at arbejde for danske interesser i udlandet.

 

Kvalifikationer

  • Du har en bachelorgrad i en samfundsvidenskabelig uddannelse eller lignende og er i gang med din kandidatuddannelse.
  • Du taler og skriver flydende dansk og har god forståelse af svensk.
  • Du interesserer dig for svenske samfundsforhold.
  • Du har et grundlæggende kenskab til EU-samarbejdet og til EU’s institutioner.
  • Du har gode samarbejdsevner og er omstillingsparat.
  • Du kan arbejde selvstændigt og effektivt.
  • Du har humor og en positiv indstilling.

I den samlede vurdering af ansøger indgår også en sikkerhedsvurdering fra relevante danske myndigheder.

 

Periode for opholdet

1. februar 2019 til 31. juli 2019.

 

Tilskud til dækning af udgifter

Udenrigsministeriet yder refusion for merudgifter forbundet med opholdet såsom f.eks. logi og transport op til et månedligt, maksimalt beløb på 4.000,00 DKK. Ansøger er selv ansvarlig for at finde bolig i Stockholm under praktikperioden.

 

Ansøgning

Kortfattet ansøgning bilagt CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser mærkes ”Praktikophold pol/øko” og sendes til jobstoamb@um.dk. Ansøgning og tilhørende bilag bedes indscannet i ét samlet PDF-dokument.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 15. september 2018. Udvalgte ansøgere vil blive indbudt til samtale på ambassaden i Stockholm eller via Skype umiddelbart herefter.

 

Kontakt

Yderligere oplysninger om opholdet giver politisk praktikant Emilie Rose Buss på mail emibus@um.dk eller tlf. +46 (0) 8406 7522. Du kan desuden finde mere information om ambassaden på http://sverige.um.dk/.

 

 

***