Spring til indhold

Den danske sundheds- og ældreminister Sophie Løhde afsluttede for nyligt en to dages studierejse i Sverige

Den danske sundheds- og ældreminister Sophie Løhde afsluttede for nyligt en to dages studierejse i Sverige, for at hente inspiration til den danske regerings kommende nationale demenshandlingsplan.

Den danske regering skal senere i år fremlægge en ny national handlingsplan for demens, som skal bidrage til at gøre Danmark til et demensvenligt land og forbedre livet for mennesker med en demenssygdom og deres pårørende.

For at få inspiration til handlingsplanen har sundheds- og ældreminister Sophie Løhde det seneste halvår rejst rundt til en lang række kommuner i Danmark. Der har også været er par turer til udlandet undervejs – i november sidste år var det England, som var på ruten og i januar sluttede turen til Norge. Nu var det Sveriges tur.

Under de to dages studierejse i og omkring Stockholm d. 20. – 21. juni besøgte Sophie Løhde flere plejehjem, en udredningsklinik, et videnscenter, Socialstyrelsen og mødtes også med den svenske sundhedsminister, Gabriel Wikström.

De to ministre drøftede hele e-Health området og mulighederne for, at styrke samarbejdet på det felt.

Danmarks ambassadør, Ove Ullerup, inviterede også til et dialogmøde mellem de svenske og danske myndigheder om udveksling af erfaringer i forhold til styring af det danske sundhedsvæsen. Allerede i efteråret forsætter udvekslingen mellem landene, med fokus på digitalisering og e-Health.

 ''