Spring til indhold

Interview med Danmarks Ambassadør i Sverige

Interview med Danmarks Ambassadør i Sverige Ove Ullerup om forbedret samarbejde mellem Danmark og Sverige samt ID- og grænsekontroller 

 

Ambassadør Ove Ullerup har medvirket i et interview til News Øresund, hvori han udtaler at kontakten mellem den svenske og danske regering er blevet væsentligt bedre siden sidste år, hvor konflikten i forbindelse med migration og indførelsen af ID- og grænsekontrol var på sit højeste. Kontakten mellem regeringerne er forbedret og der findes villighed mellem parterne til at løse de udfordringer som ID kontrollerne skaber for mange danskere og svenskere som bor og arbejder i Øresundsregionen. Ifølge ambassadøren er der dog ikke umiddelbart udsigt til at ID- og grænsekontrollen afskaffes inden for nærmeste fremtid.  

Interviewet kan læses i sin helhed på følgende link: http://www.newsoresund.se/danmarks-ambassador-i-sverige-glads-at-forbattrat-samarbete-och-hoppas-pa-slopade-id-kontroller/