Spring til indhold

Ukendt H.C. Andersen eventyr dukker op af fynsk arkivkasse

Det er ganske vist. I bunden af en 15 kilo tung arkivkasse har
en lokalhistoriker fra Fyn fundet et hidtil ukendt eventyr af
H.C. Andersen med titlen "Tællelyset", skriver Politiken
torsdag.
Det skete i begyndelsen af oktober på Landsarkivet for Fyn i
Odense, hvorefter det gulnede hæfte er blevet nøje undersøgt af
en af de førende danske H.C. Andersen-eksperter, Ejnar Stig
Askgaard fra Odense Bys Museer.
Han er stærkt begejstret:
- Det er et sensationelt fund. Dels fordi det må henregnes til
at være Andersens første eventyr, og dels fordi det vidner om,
at han har beskæftiget sig med eventyrgenren som ung, før han
havde et forfatterskab at byde på, siger forskeren til
Politiken.
Han er ikke i tvivl om, at det er Andersen, der har skrevet
det.
To andre førende H.C. Andersen-kendere, forskningsbibliotekar
Bruno Svindborg fra Det Kgl. Bibliotek og professor, dr.phil.
Johan de Mylius fra H.C. Andersen Centret på SDU, mener også, at
teksten med stor sandsynlighed er af den verdensberømte
dansker.
Lejlighedsdigte skrevet af H.C. Andersen dukker op fra tid til
anden.
Sidste gang man gjorde et væsentligt fund i arkiverne af en
hidtil ukendt tekst af H.C. Andersen, var i midten af 1920’erne,
da litteraten Hans Brix fandt forfatterens erindringsværk
"Levnedsbog" i Det Kgl. Bibliotek, skriver avisen.
Litterært set er "Tællelyset", som er titlen på eventyret,
ikke på niveau med de mere modne og formfuldendte eventyr, som
vi kender dem fra H.C. Andersens hånd, understreger eksperterne
over for Politiken.
Der er tale om en ungdomstekst, som de anslår til at være fra
hans skoletid. Især kaster de omtrent 190 år gamle papirark lys
på den vigtige relation, som drengen H.C. Andersen havde med
kvinden, han skænkede eventyret til, præsteenken madam
Bunkeflod.
Hun boede på en stiftelse for agtværdige jomfruer og enker
over for forfatterens beskedne barndomshjem. Det er en kvinde,
som man ved, at H.C. Andersen besøgte, læste højt for og lånte
bøger af som barn.
- Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen, står
der på dokumentets første side.
- Det er et fantastisk lille dokument i historien om H.C.
Andersen. Eventyret har været en gave. Det er et
taknemmelighedsbevis til en kvinde, hvis hjem havde
overordentlig stor betydning for ham, siger Ejnar Stig Askgaard
til Politiken.
"Tællelyset", der er skrevet med sirlig blækskrift, er ikke
H.C. Andersens eget originalmanuskript. Det er en såkaldt
afskrift.
Efter det blev modtaget som gave af madam Bunkeflod, forærede
et medlem af familien på et tidspunkt afskriften til et medlem
af en anden præstefamilie i Odense ved navn Plum.
Det kan, mener Stig Ejnar Askgaard, tydes ud af eventyrets
anden dedikation.

/ritzau/