Spring til indhold

Takt og Tone

Vær forsigtig med den danske humor

Der er stor forskel på dansk og svensk humor og i hvilke sammenhænge, den bør anvendes. Den danske humor kan eventuelt anvendes med held efter forhandlingernes afslutning, men forudsætter takt og god indlevelses- og formuleringsevne. En vis forsigtighed bør iagttages med dansk humor, som bygger på selvironi, og som ofte kan misforstås.

Et emne, som danskere til tider ynder at bringe på bane over for svenskere, er det danske begreb "Forbuds-Sverige", herunder især restriktionerne på alkoholområdet. Ironisering herover bør generelt undlades eller i givet fald overlades til den svenske modpart, idet det kan blive opfattet som en kritik, og fordi en betydelig del af befolkningen rent faktisk er tilhængere af "Systembolaget".

En kliché, som blandt svenskere ofte hæftes på danskere er, at vi betragtes som mere afslappede og gemytlige livsnydere. Men vi anses generelt også for at være dygtige sælgere. Man kan dog i Sverige også støde på den opfattelse, at der i Danmark findes en del "smarte" forretningsfolk, over for hvilke der bør udvises en vis forsigtighed. Svenskerne har dog generelt en positiv indstilling til Danmark og danskere, hvilket giver os en god udgangsposition på markedet.