Spring til indhold

Energy

Sveriges grønne omstilling rummer vækstmuligheder for danske virksomheder. Energieffektivisering, vedvarende energi og cirkulær økonomi.

Sverige har en målsætning om at nettoudslippet af drivhusgasser fra svenske kilder – inklusive transportsektoren – i år 2050 skal være nul. Sverige skal skifte fra en lineær og fossilbaseret økonomi til cirkulære og biobaserede økonomier. 

Vedvarende energi
For at nå de ambitiøse energimålsætninger, fokuserer man i Sverige på genanvendelige energiløsninger. Markedet for solenergi er øget med 65% i 2017, og markedsforøgelsen forventes at fortsætte indenfor både den private- og offentlige sektor, som følge af favorabel investeringsstøtte og få restriktioner på konstruktioner.

Vindenergi står for 10% af energifordelingen i dag, og denne andel er stadigt stigende med nye vindparker, der bygges på tværs af hele Sverige. Kommuner der satser på vindkraft får støtte fra energimyndigheden på op til 70 mio kr om året fra 2018.

Biobrændstoffer
Sverige har øget fokus på produktionen af biobrændstoffer som f.eks. biogas. Målsætningen er øget produktion af biogas og flydende biogas. Tekniske løsninger til produktion af biogas, og andre biobrændstoffer, efterspørges både af kommunale aktører og af aktører fra den svenske basisindustri, f.eks. skovbrug.

Energieffektivisering
Fokus på energieffektivisering af boliger og industri er øget i takt med de høje niveau af nybyggeri i Sverige. Regeringen investerer 125 mio. kr. I 2018-2020 på et nyt program for energieffektivitet i industrien. Den danske spidskompetence for energieffektive løsninger og bæredygtigt byggeri er efterspurgt.

Kontakt eksportrådgiveren Sofia for mere information om Energy i Sverige.

Kontakt en rådgiver

Karen Marie Sandgren
Tlf: +46 (0)8 406 75 10  
E-mail: kamsan@um.dk

Jonas Søndergaard Rump 
Tlf: +46 (0)8 406 75 18

E-mail: jonrum@um.dk