Spring til indhold

Environment and Water

Sverige har nogle af verdens mest ambitiøse miljø- og klimamål, hvilket skaber vækstmuligheder for danske virksomheder.

Sveriges miljø-og klimamål er ambitiøse. Sverige skal ikke have noget nettoudslip af drivhusgaser i 2045. Udslip fra transport skal mindskes med mindst 70 % inden 2030.  Miljøet skal forbedres gennem 16 generationsmål, som miljøarbejdet bliver struktureres efter, f.eks.:

- Begrænset klimapåvirkning: fokus på CO2, bæredygtig transport, reducering af fossilt brændstof

- Grundvand af god kvalitet: fokus på beskyttelse af grundvandet, stoppe miljøgiftige udslip af i naturen og god forvaltning af vand(forsyninger)

- Bæredygtig beboelse: fokus på fjernvarme, affaldshåndtering og omstilling til cirkulær økonomi

Med danske virksomheders spidskompetence inden for vand- og miljøteknologi, er der gode markedsmuligheder som følge af det stigende fokus på, og efterspørgsel af, rent drikkevand samt miljøtekniske løsninger inden for vandforsyning, klimasikring og affaldshåndtering.

Klimaudfordringer
En stor del af regeringens investeringer afsættes til at sørge for tilpasning til klimaforandringer, med øgede mængder af nedbør og skybrud, som har medført større mængder af grundvand og et stigende antal oversvømmelser. Regeringen har fremlagt en særlig klimasikringsstrategi for at vejlede kommuner i omstillingsarbejdet. Der er muligheder for investeringer inden for klimasikring, som især omhandler cloud burst og flood control løsninger. Efterspørgsel på alt fra rådgivere, til komponentleverandører og helhedsløsninger.

Bæredygtig& digital vandhåndtering
Den svenske infrastruktur for vand står over for store investeringer, da majoriteten af vandværker blev bygget i 60-70erne og har udtjent deres formål. Svenskt Vatten (modsvarende DANVA) arbejder for at øge investeringer  i vandsektoren øge med 35% for at sikre rent vand i hanen, og sikker spildevandshåndtering.

Investeringsbehovet skaber gode muligheder for danske innovative virksomheder. Digitaliseringen af vandsektoren er kommet længere i Danmark end i Sverige, og interessen for digitale løsninger for at effektivisere drift, overvågning og monitorering er høj.  

På drikkevandsområdet er en af de største udfordringer i Sverige, at 15-35% af drikkevandet lækker på vejen fra vandværket til vandhane. Som følge af klimaforandringer og temperaturstigninger, kan det på længere sigt medføre vandmangel i Sverige.

Cirkulær økonomi
I Sverige fokuseres der på forebyggende indsatser for at begrænse husholdningernes mængde af affald, og indsatser for at varetage affald. Innovationsmidler er afsat til initiativer inden for cirkulær biobaseret økonomi. Gennem produktdesign og nye forretningsmodeller skal varer cirkuleres, så intet går til spilde. Det betyder forretningsmuligheder på virksomheder med cirkulære varer, produkter og materialer (up-stream) og inden for affaldshåndtering.

I takt med at byerne I Sverige vokser hastigt, er der et øget fokus på innovative og digitale løsninger til affaldshåndtering. Der er høj efterspørgsel på nye løsninger, såsom forbundne affaldsbeholdere, sensorer og innovative logistiske løsninger for en smartere, mere effektiv og strømlinet håndtering af affald.

Kontakt eksportrådgiveren Sofia for mere information om Enviromnent and Water I Sverige.

Kontakt en rådgiver

Sofia Wigen Neye 
Tlf: +46 (0)8 406 75 14 / +46 (0) 763 19 03 81
E-mail: sofwig@um.dk

Jonas Søndergaard Rump

Tlf: +46 (0)8 406 75 18

E-mail: jonrum@um.dk