Spring til indhold

Health

 
 
 
 
 
 
Det svenske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer. Fx er ventelisterne lange, mange patienter har kroniske og parallelle sygdomsforløb, og i de nordligste 2/3 af landet er afstandene mellem befolkning og sundhedsprofessionelle store. Herunder følger eksempler på områder af behov, hvor danske løsninger står stærkt.

Danske løsninger virker også i Sverige
Danmark har erfaring med strukturreformen på sundhedsområdet med centralisering af sygehusene med supersygehusene som resultat. Dette arbejde står svenskerne overfor i de kommende år.

TeleHealth

Overbelægning, ventelister og de store afstande mellem befolkningen i Midt- og Nordsverige kalder på smarte, digitale løsninger for at forebygge og behandle borgere på distance og i hjemmet.

Intelligente ældreboliger

Behovet er stort og voksende for ældreboliger i Sverige. For at give de kommende store generationer et tilfredsstillende tilbud, er der behov for teknologiske velfærdsløsninger der kan gøre et trygt og selvstændigt liv egen bolig muligt.

Private aktører i fremkant

Ud af sundhedsvæsenets samlede produktion af tjenesteydelser på 350 mia SEK i 2016 stod private aktører for 63 mia SEK og er ofte hurtigere med at tage nye, innovative læsninger til sig.

Verdensmestre i digitalisering
Den svenske regerings ambition er at blive bedst i verden til at udnytte digitaliseringens muligheder, og Danmark er allerede dér. Derfor er svenskerne meget interesserede i smarte danske sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger.

Kontakt eksportrådgiver for mere information om Health i Sverige:

Mark Højbo
Tlf: +46 8 406 75 13 / +46 723 33 75 14
E-mail: markho@um.dk