Spring til indhold

Health

Digitale løsninger i fokus for udviklingen af den svenske sundhedssektor

 
 
 
 
 
 

Det svenske sundhedsvæsen står over for store udfordringer. Ventelisterne er lange, mange patienter har kroniske og parallelle sygdomsforløb, og i de nordligste 2/3 af landet er afstandene mellem befolkning og sundhedsprofessionelle store. Samtidig udpeges mental sundhed som en særlig prioritet for folkesundhedsindsatsen i de kommende år, ligesom ældreområdet ønskes udviklet gennem innovative tiltag.


Herunder følger eksempler på områder af behov, hvor danske løsninger står stærkt.

Digitalisering i verdensklasse
Den svenske regerings ambition er at blive bedst i verden til at udnytte digitaliseringens muligheder, og Danmark har allerede gode erfaringer på området. Derfor er svenskerne meget interesserede i smarte danske sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger, med særligt fokus på effektiv sammenkøring af systemer.

Mental sundhed

Den svenske socialminister vurderer, at mental usundhed er Sveriges største folkesundhedsudfordring. 1,7 mia SEK er afsat til fremme af mental sundhed for 2020, med særligt fokus på digitale løsninger. I Danmark er vi især dygtige til anvendelsen af app’s i forebyggelse, monitorering og behandling af psykiske lidelser.


Supersygehuse
Sverige ser til Danmark for inspiration når det kommer til fremtidens sygehusbyggerier. Målet er færre men mere effektive sygehuse med mere personlige behandlingsforløb og mere udbredt anvendelse af telemedicin til gavn for behandling, patient og kapacitetshåndtering.

Telemedicin
Overbelægning, ventelister og de store afstande mellem befolkningen i Midt- og Nordsverige kalder på smarte, digitale løsninger for at forebygge og behandle borgere på distance og i hjemmet.

Intelligente ældreboliger

Behovet er stort og voksende for ældreboliger i Sverige. For at give de kommende store generationer et tilfredsstillende tilbud, er der behov for teknologiske velfærdsløsninger der kan gøre et trygt og selvstændigt liv egen bolig muligt.

Danske løsninger virker også i Sverige
Danmark har erfaring med strukturreformen på sundhedsområdet, med centralisering af sygehusene med supersygehusene som resultat og med innovativ udvikling af ældreboliger og -omsorg. Dette arbejde står svenskerne overfor i de kommende år, og danske løsninger kan hjælpe.

Kontakt gerne vores eksportrådgiver Karen Marie for mere information om sundhed i Sverige.

Kontakt en rådgiver

Karen Marie Sandgren

Tlf: +46 (0)8 406 75 10
E-mail:
kamsan@um.dk

Marija Ljungdahl Caganic

Tlf: +46 (0)8 406 75 16

E-mail: marcag@um.dk