Spring til indhold

Økonomi

Graf

Den danske økonomi er i international sammenhæng en lille og samtidigt en meget åben økonomi. Danmark er således i stor udstrækning afhængig af udenrigshandlen, som udgør omkring 2/3 af det samlede BNP. Danmark har gennem årene konsekvent arbejdet for en liberalisering af verdenshandelen i blandt andet WTO, OECD og EU.

De største aftagere af danske varer og tjenesteydelser er Tyskland, Sverige og Storbritannien, der tilsammen aftager mere end 40 % af den danske eksport. De øst- og centraleuropæiske lande aftager en stadigt stigende andel.

Danmark deltager ikke i den fælles valuta, euroen. Den danske krone er bundet til euroen gennem et bånd, der betyder, at kursen højest må svinge 2,25 %.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dansk økonomi, kan du klikke på linksene til Danmarks Nationalbank, Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet i linksoversigten herunder.