Spring til indhold

Det politiske system og de politiske partier

Danmark forener verdens ældste monarki med et moderne demokrati i et konstitutionelt monarki.

Styreformen i Danmark er parlamentarisk demokrati med et kongeligt statsoverhoved. Det er et såkaldt "indskrænket kongedømme" eller "konstitutionelt demokrati". Danmark er verdens ældste monarki. Dronning Margrethe II har været regent siden 1972.

Det danske folkestyre bygger på 1700-tallets ideer om, at alle mennesker er født lige og frie og derfor har ret til at deltage i valg til alle lovgivende forsamlinger, dvs. Folketing, regionsråd, kommunalbestyrelser og Europaparlamentet.

Princippet om den frie valgret blev første gang slået fast i Junigrundloven fra 1849 og blev fastholdt i den nuværende grundlov af 5. juni 1953.

Valg til Folketinget finder sted mindst hvert fjerde år, men statsministeren har altid mulighed for at udskrive valg. Sidste valg var i juni 2015, og der afholdes således folketingsvalg igen senest i 2019.

Valgretsalderen har siden 1978 været 18 år.

Der er i øjeblikket ni politiske partier i Folketinget. Du kan læse mere om partierne ved at følge linket herunder.