Spring til indhold

Danmarks Ambassade i Sverige

Velkomst fra Danmarks ambassadør i Sverige

Velkommen til ambassadens hjemmeside.

Jeg startede mit virke på ambassaden i september 2019 og fik den 7. november 2019 foretræde for den svenske konge og kunne herefter formelt kalde mig Danmarks ambassadør i Sverige. Danmarks diplomatiske relationer til Sverige går næsten 400 år tilbage, så jeg følger ydmygt i mange ambassadørers fodspor.

De første 200 år var præget af ulykkelige perioder med mange krige, men heldigvis har Sverige og Danmark gennem de seneste 200 år fået et stadig tættere samarbejde, og det nuværende dansk-svenske forhold er særdeles godt. Danmark og Sverige er i dag to nære partnere med særdeles tætte bånd – både politisk og økonomisk, men også befolkningerne imellem. Sverige er et yndet feriemål for danskere – og vice versa. Der eksisterer en betydelig samhandel mellem vores to lande. Mens Sverige er det største eksportmarked for Danmark målt pr. indbygger, er Danmark det 2. største marked for svenske eksportvarer. Baseret på vores fælles værdigrundlag og historie forfølger vi som oftest de samme mål internationalt - et internationalt system baseret på ret og samarbejde frem for magt og konflikt.

At være Danmarks ambassadør i Stockholm er et drømmejob for mig. Jeg arbejdede i Stockholm i slutningen af 80’erne som ung student og har siden da med stor interesse fulgt udviklingen i søsterlandet. Det er derfor med stor glæde, at jeg nu står i spidsen for ambassadens arbejde for at understøtte og videreudvikle det gode samarbejde mellem Danmark og Sverige. Det gælder både på det politiske, det økonomiske, det konsulære og det kulturelle område.

Jeg har tidligere været ambassadør i Singapore. De seneste år har jeg arbejdet i Udenrigsministeriet i København, hvor jeg har været chef for Trade Council of Denmark og HR-chef. Tidligere i karrieren har jeg været udsendt til ambassaden Wien og til FN-missionen New York.

Jeg glæder mig til at møde mange af jer i de kommende år.

Med venlig hilsen

Vibeke Rovsing Lauritzen

Danmarks ambassadør i Sverige