Spring til indhold

Brevstemmeafgivning i Sverige til folketingsvalget onsdag den 5. juni 2019

Du kan nu afgive din brevstemme til folketingsvalget ved personligt fremmøde på ambassaden eller et af konsulaterne i Sverige. Det er dog en betingelse for stemmens gyldighed, at man er optaget på valglisten.

Læs mere om udenlandsdanskeres valgret her.  

Ambassaden er åben mandag til onsdag fra kl. 09.00-12.00 og torsdag fra kl. 13.00-16.00. Pas eller anden legitimation skal medbringes.

Der er ingen sidste frist for at afgive brevstemme før valgdagen. Dog skal brevstemmen kunne nå frem til det aktuelle afstemningssted i Danmark inden onsdag den 5. juni 2019 kl. 08.00.

Se mere information på Økonomi- og Indensrigsministeriets valghjemmeside her.