Spring til indhold

Brevstemmeafgivning Til Europa-Parlamentsvalget i Danmark

Fra den 26. februar 2019 vil det være muligt at afgive brevstemme på danske repræsentationer i udlandet, herunder ambassaden i Stockholm og danske konsulater i Sverige.

Man kan stemme på et parti eller en bestemt kandidat, der stiller op til valget. På Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside er der en fortegnelse over kandidatlisterne med de opstillede kandidater til Europa-Parlamentsvalget.

For at kunne stemme til Europa-Parlamentsvalget er det en betingelse, at man på valgdagen

• Har valgret til Folketinget, eller
• Har dansk indfødsret (statsborgerskab), er fyldt 18 år og har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, eller
• Er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark, eller
• Har dansk indfødsret (statsborgerskab), er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark.

På Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside findes flere oplysninger om udlandsdanskeres valgret: https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/

Som noget nyt vil enhver vælger kunne forlange at få personlig bistand til stemmeafgivningen af en person, som vælgeren selv har udpeget, såfremt man ikke selv er i stand til at udfylde brevstemmesedlen og/eller udfylde og underskrive følgebrevet.

Man kan afgive brevstemme på ambassaden i Stockholm i tidsrummet 9-16 mandag - fredag. Der kan ligeledes afgives brevstemme på de danske konsulater i Sverige. Her skal stemmeafgiveren selv aftale tid med det enkelte konsulat.
http://sverige.um.dk/da/om-os/danske-konsulater-i-sverige/

Husk at medbringe dansk pas eller anden gyldig legitimation.  Seneste nyt

    Se alle