Spring til indhold

Brevstemmeafgivning i udlandet til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Du kan afgive brevstemme til folketingsvalget ved personligt fremmøde på ambassaden eller et af konsulaterne i Sverige. Det er dog en betingelse for stemmens gyldighed, at man er optaget på valglisten.

Læs mere om udenlandsdanskeres valgret her.

Ambassaden er åben mandag til fredag, kl. 09:00 til 16:00. Pas eller anden legitimation skal medbringes.

Brevstemmer skal kunne nå frem til det aktuelle afstemningssted i Danmark senest torsdag den 18. juni 2015 inden afstemningens begyndelse kl. 9:00. Det betyder i praksis, at brevstemmerne skal være de pågældende kommunalbestyrelser i hænde senest onsdag den 17. juni 2015.

Flere informationer, se "Valg til Folketinget 2015" på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.