Spring til indhold

Danmarks ambassade i Stockholm søger praktikant til politisk-økonomisk afdeling

Ambassadens politisk-økonomiske afdeling søger pr. 1. august 2020 en praktikant.

Frist søndag den 1. marts 2020

 

Arbejdsopgaver

Den politisk-økonomiske afdeling varetager et bredt opgaveområde, der bestemmes af den aktuelle indenrigs-, udenrigs- og europapolitiske dagsorden. Du vil under dit ophold bistå afdelingen og ambassadøren i det daglige arbejde. Det indebærer udarbejdelse af analyser, besvarelse af forespørgsler fra danske og svenske myndigheder og borgere, deltagelse i møder og konferencer, forberedelse af besøg samt indsamling og formidling af information om svenske samfundsforhold. Du vil under dit ophold også få mulighed for at prøve kræfter med opgaver, som ligger uden for det politisk-økonomiske område og må i nogle tilfælde også påregne at varetage opgaver af mere praktisk karakter. Samlet vil opholdet give dig mulighed for at opleve på første hånd, hvad det vil sige at arbejde for danske interesser i udlandet.

 

Kvalifikationer

  • Du har en bachelorgrad i en samfundsvidenskabelig uddannelse eller lignende og er i gang med din kandidatuddannelse.
  • Du taler og skriver flydende dansk og har god forståelse af svensk.
  • Du interesserer dig for svenske samfundsforhold.
  • Du har et grundlæggende kenskab til EU-samarbejdet og til EU’s institutioner.
  • Du har gode samarbejdsevner og er omstillingsparat.
  • Du kan arbejde selvstændigt og effektivt.
  • Du har humor og en positiv indstilling.

I den samlede vurdering af ansøger indgår også en sikkerhedsvurdering fra relevante danske myndigheder.

 

Periode for opholdet

1. august 2020 til 31. januar 2021.

 

 

Tilskud til dækning af udgifter

Udenrigsministeriet yder refusion for merudgifter forbundet med opholdet såsom f.eks. logi og transport op til et månedligt, maksimalt beløb på 4.000 DKK. Ansøger er selv ansvarlig for at finde bolig i Stockholm under praktikperioden.

 

 

Ansøgning

Kortfattet ansøgning bilagt CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser mærkes ”Praktikophold pol/øko” og sendes til jobstoamb@um.dk. Ansøgning og tilhørende bilag bedes indscannet i ét samlet PDF-dokument.

 

  

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal være ambassaden i hænde senest den 1. marts 2020. Udvalgte ansøgere vil blive indbudt til samtale på ambassaden i Stockholm eller via Skype umiddelbart herefter.

 

Kontakt

For yderligere oplysninger om opholdet kontakt politisk-økonomisk praktikant Sarah Michelle Skelmose på tlf. +46 (0) 8406 7518 / saskel@um.dk.

Du kan også kontakte politisk medarbejder Kirsten Winther Jensen på tlf. +46 (0) 8406 7525 / kirjen@um.dk.

Du kan finde information om ambassaden på http://sverige.um.dk/.