Spring til indhold

Pas til børn

Følgende gælder for personer under 18 år.

Barnet skal altid være med på ambassaden/konsulatet ved ansøgning om pas. Desuden skal alle, der har forældremyndighed over barnet, være til stede. Ved forhindringer kan den ene forældre også give sit samtykke digitalt - se nedenfor.

Giv digitalt samtykke til pas til dit barn

Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer.

Giv dit digitale samtykke her

Når du har givet samtykke og signeret med NEM-ID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage.

Medbring venligst:

  • Ansøgningsskema i udfyldt stand
  • Samtykkeerklæringen på side 3 skal udfyldes af alle, der har forældremyndighed over barnet. Underskrift bør ske under opsyn af en ambassadeansat. I tilfælde af forhindringer for fremmøde fremvises kvitteringen for digitalt samtykke for den ene forældre - se ovenfor.
  • Legitimation på barnet, dvs. fødsels-, dåbs- eller navneattest. Hvis barnet er født i Sverige, fås dette bevis hos Skatteverket. Hvis barnet har haft pas før, er passet tilstrækkelig legitimation og SKAL altid medbringes
  • Personbevis fra Skatteverket med ”ändemål pas”, hvor der står anført nationalitet på barnet, og hvem der er forældremyndighedsindehavere. Personbeviset må ikke være ældre end 14 dage
  • Forældremyndighedsindehaveres pas eller anden gyldig legitimation

Ansøgning om pas til børn koster SEK 1460.

Behandlingstiden på børnepas fra ambassaden er 2-6 uger.

 

Børnepas på danske konsulater i Sverige

Det er muligt at ansøge om pas til børn under 12 år på alle konsulater i Sverige. Alle overstående dokumenter skal medbringes samt to billeder på barnet, se krav for billeder neders på siden. Både barnet og alle forældremyndighedsindehavere skal være til stede ved ansøgningen.

Ansøgning om pas til børn koster SEK 1460.

Behandlingstiden på børnepas fra konsulaterne 3-6 uger.