Gå til indhold

Byudvikling

Byudvikling

Sverige oplever lige nu et af Europas hurtigste urbaniseringsgrader. Flere byer som Göteborg, Uppsala og Umeå forventer næsten en fordobling i indbyggertallet over de kommende 40 år. Byerne skal udbygges, udfyldes, moderniseres og klimasikres efter mere helhedsorienterede mål om bedre økonomisk mobilitet, trivsel, helbred, klimaaftryk og biodiversitet.

I Sverige er der stor efterspørgsel på danske erfaringer, kompetencer og løsninger inden for især digitalisering, urban klimatilpasning, social bæredygtighed med fokus på nye og eksisterende områder samt metoder til øget cirkularitet.

For opdaterede analyser af markedsmuligheder inden for den svenske byudviklingssektor, se her.

Bæredygtighed

Sveriges byggebranche skal gennemføre en markant grøn omstilling i de kommende 10 år for at kunne leve op til offentlige og private klimaaftaler. Over 300 000 lejligheder er i akut behov for bæredygtige renoveringer, der tager energiforbruget ned med minimum 30 pct. Et cirkulært marked er under etablering og nyindførte klimadeklarationer påkræver bygherrer at dokumentere klimaaftrykket på et byggeprojekt.

Sverige efterspørger nye løsninger og services, som kan nedbringe CO2-regnskaberne, mindske byggeaffaldet og øge sikkerheden for reelle besparelser i budgetterne. Inden for social bæredygtighed efterspørges gode løsninger, som fx løfter et boligområde og modvirker segregering i samfundet. 

Digitalisering

Digitalisering spiller en stadig større rolle i byggebranchen, både i form af digitale løsninger på byggepladsen og i form af planlægningsværktøj før, under og efter projektfasen. Det samme gør sig gældende, når det handler om indkøbsprocessen, hvor digitale indkøbsportaler i stigende grad anvendes til at effektivisere indkøb af produkter og services til byggeprojekter.

Kontakt

Loading...