Gå til indhold

Industri, Energi & Miljø

Miljø

Vandsektoren i Sverige er under udvikling og modernisering, ikke mindst drevet af både en aldrende vandinfrastruktur og større udfordringer i forhold til at håndtere skybrud og ekstreme vandmasser som følge af klimaforandringer. Nøjagtig monitorering af vandstande, øget effektivisering af vandforsyning og tilpasning af vandledningsnettet er blandt de områder, som kommer stadig mere i fokus.

Danske erfaringer, kompetencer og løsninger inden for især digitalisering af vandforsyning, urban klimatilpasning med fokus på vandhåndtering samt metoder til øget cirkularitet er der stigende efterspørgsel på i Sverige.

For opdaterede analyser af markedsmuligheder inden for den svenske vandsektor, se her

Energi

Energi- og industrisektoren i Sverige har igennem de seneste år oplevet rekordhøje investeringer som følge både Sveriges elektrificeringsstrategi og mål om udfasning af fossile brændsler og reducering af CO2 udledning. Efterspørgslen på elektricitet fra vedvarende energikilder forventes at som minimum fordobles frem imod 2050, bl.a. på grund af industriens satsning på Power2X i forbindelse med produktionsdrift i stedet for fossile brændsler og den tunge transports ønsker om overgang til grøn gas som drivmidler. Det stiller store krav til både udbygning af vedvarende energi (vindkraft, solkraft og biomasse) og udbygning samt forstærkning af især elinfrastruktur og gaslagring/–transport.

Danmark har unik erfaring med og kompetencer inden for både udbygning af vedvarende energi og effektiv udnyttelse grøn gas og har derfor gode forudsætninger for at tage del i de spændende muligheder, der vil være inden for den svenske energisektor i de kommende år.

For opdaterede analyser af markedsmuligheder inden for den svenske energisektor, se her. 

Industri 

Sverige har en stor fremstillings- og mineindustri, som samlet står for omkring en tredjedel af Sveriges totale energiforbrug og udledning af drivhusgasser. Derfor står industrien overfor store omvæltninger i de kommende år, men repræsenterer også et område, som kan spille en vigtig rolle i Sveriges grønne omstilling. Allerede i dag går nogle virksomheder forrest med ambitiøse målsætninger og høje krav til sine leverandører i hele forsyningskæden. For at Sverige skal nå sin målsætning om klimaneutralitet i 2045, er denne udvikling nødt til at fortsætte, og resten af den svenske industri er nødt til at følge med.

Under corona-pandemien har vi set skrøbeligheden af globale forsyningskæder. Danske virksomheder kan udnytte dette momentum, og bidrage til fremtidens grønne svenske industri med en unik supply chain value proposition. Som producent i Danmark kan man tale ind i tendenser som nearshoring og triple-bottom-line-tankegange og bidrage til svensk industri med korte leveringstider uden told og tung administration og med mulighed for minimalt CO2 aftryk.

Deri spiller digitalisering af indkøbs- og salgsprocesser også en rolle, og tendenser peger på at digitale portaler og processer spiller en stadig større rolle som supplement til messer og klassisk leverandørkontakt i forhold til at finde nye kunder og samarbejdspartnere, da det effektiviserer leverandørscreeningsprocessen. Digitalisering spiller også en rolle i at optimere produktionsled og kapacitet via automatisering og Industri 4.0. i form af eksempelvis robotter. 

Læs mere her

Kontakt

Loading...