Gå til indhold

Tech & Health

Sundhed

Sverige har en ambition om, at alle svenskere skal have samme adgang til sundhedsvæsenet. De store geografiske afstande gør dog, at der er brug for nye løsninger, hvis alle svenskere skal have samme adgang. Danmark har i mange år arbejdet efter samme målsætning, og med mange lignende strukturer på sundhedsområdet i Danmark og Sverige, står danske virksomheder i en god position til at levere konkrete løsninger til det svenske sundhedsvæsen.

Den svenske regering har afsat midler til og skærpet fokus på sundheds- og plejesektoren, som følge af erfaringerne med håndtering af COVID-19-pandemien. Der vil bl.a. blive investeret i kompetenceudvikling, digitalisering, sikring af sundhedsdata, fremme af mental sundhed og et kvalitetsløft af ældreplejen. Danmark har erfaringer og løsninger på disse områder, som med fordel kan bringes i spil i forbindelse med fremtidige udbud.

Både Danmark og Sverige har inden for de seneste år vedtaget en Life Science strategi, hvor der er flere tematiske overlap: Folkesundhed, mental sundhed, lighed i sundhed, SDG/ bæredygtighed, præcisionsmedicin, forebyggende sundhed og antibiotika resistens. Fra både dansk og svensk side er der et stort interesse, at dette samarbejde styrkes.

 

Digitalisering & IT

I Sverige har 84 pct. af alle husholdninger adgang til bredbånd med over 100 Mbit/s (2018). Der gøres en målrettet indsats for at udbygge fibernettet, og målsætningen er at 99,9 pct. af husholdninger har 100 Mbit/s i 2025.

Sverige investerer også i videre udbygning til 5G. COVID-19 har resulteret i øget digitalisering, idet messer og møder er omstillet til online format lige som de, som kan arbejde hjemme.

I Sveriges plan for udmøntningen af EU’s genopretningsmidler, fremgår det endvidere, at der afsættes 2 mia. SEK til udbygning af bredbånd, samt 2,41 mia. SEK til forskning inden for digitalisering. Desuden investeres 0,21 mia. SEK til en fælles digital infrastruktur.

COVID-19 har desuden gjort svenskerne opmærksomme på de muligheder, som e-handel giver, hvorfor man har set en kraftig stigning i onlinesalget både for B2C, men også B2B segmentet.

Men ikke kun det offentlige Sverige ser mod Danmark når der skal findes innovative, effektive og ikke mindst testede løsninger. I det private erhvervsliv er det specielt løsninger til håndtering af administrative processer, overholdelse af GDPR-lovgivningen, og e-handelsplatforme til, der efterlyses.

Cyber sikkerhed

Den stigende cybertrussel betyder, at der også i Sverige er kommet et øget fokus på løsninger, der er med til at sikre samfundskritiske funktioner. Erhvervslivet efterlyser ligeledes løsninger, der mere aktivt overvåger og imødegår cyberangreb.

 

Offentlig digitalisering

Digitalisering af den offentlige sektor generelt er et fokusområde på alle myndighedsniveauer, det gælder både borger- og medarbejderrettede digitale løsninger.

Den svenske regering tror på at en effektiv, innovativ og datadrevet forvaltning er nødvendig for at Sverige skal blive blandt de bedste i verdens til at udnytte digitaliseringens muligheder.

Hvis du vil høre mere om eksportmulighederne inden for digitalisering, IT og sundhed, eller ønsker rådgivning, så kontakt ambassadens Tech & Health team nedenfor.Kontakt

Loading...