Spring til indhold

Pas til voksne

Ansøgeren skal altid møde op personligt på ambassaden.

Medbring venligst:

  • Et ansøgningsskema i udfyldt og underskrevet stand
  • Udløbet pas. Tidligere pas SKAL altid medbringes. Hvis det er bortkommet, skal medbringes en politianmeldelse på dette
  • Bevis for dansk statsborgerskab (f.eks. udløbet pas eller dåbsattest og billedlegitimation)
  • Personbevis fra Skatteverket ”ändemål pas”

Ved navneændring: Medtag personbevis, hvor både det gamle og det nye navn står skrevet.

Behandlingstiden på pas er 2-6 uger.

Gebyr på nyt pas er SEK 1460. Dette skal betales ved ansøgningstidspunktet.

OBS: Ændring af navn for personer med dansk CPR-nummer:

For personer, der har dansk CPR-nummer (personnummer): Det er vigigt, at det danske CPR-nummer er opdateret korrekt inden der ansøges om nyt pas. Foretager man eksempelvis navneændring i Sverige, så skal dette ligeledes ændres i det danske register. Dette sker ikke automatisk. Ansøger skal derfor efter at navneændringen er foretaget i Sverige informere/dokumentere det danske folkeregister om ændringen. Dette gøres ved at kontakte den seneste bopælskommune i Danmark. Læs mere på www.borger.dk.