Gå til indhold

Rejse og ophold

Borgerservice vedrører blandt andet udstedelse af danske pas, legaliseringer, assistance i forbindelse med uheld, penge-transaktioner, visumudstedelse m.v.

Den danske udenrigstjeneste kan ikke betale for udgifter i forbindelse med nødsituationer i udlandet. Som hovedregel skal der betales et gebyr for hjælpen. Se yderligere ved at følge linket til Udenrigstjenestens gebyrregler herunder.

Som udgangspunkt hjælper den danske udenrigstjeneste alle danske statsborgere og udenlandske statsborgere med fast bopæl i Danmark. Mere generel information om Udenrigsminsteriets borgerservice kan findes ved at følge linket til Udenrigsministeriets side om borgerservice.