Spring til indhold

Kulturelle og almene fonde

Nedenfor findes et udvalg af danske og svenske kulturelle og almene fonde, hvor der kan ansøges om støtte.

Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde 

Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde har til formål at bidrage til øget forståelse mellem Danmark og Sverige på kulturelle og andre områder. Fondet kan yde økonomisk støtte til:

  • Arbejds- og studieophold i Danmark og Sverige for danske eller svenske statsborgere med uddannelse ved et af de to landes undervisningsinstitutioner.
  • Kunstnere, forfattere og ledere af danske eller svenske ungdomsorganisationer med kulturelt formål.
  • Videnskabelig arbejde af interesse for begge lande.
  • Faglig oplæring af danske håndværkere, arbejdere og funktionærer i Sverige og tilsvarende svenske i Danmark.
  • Udveksling af gæstespil, kunstudstillinger og lignende.
  • Anden virksomhed, som tager sigte på at vække interesse for dansk arbejde og kultur i Sverige og for svensk arbejde og kultur i Danmark.

Fondets bestyrelse holder tre fordelingsmøder pr. år. Ansøgningsfristerne er følgende: den 1. februar, den 1. maj, og den 1. oktober.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde
c/o Nordisk Råd 
Christiansborg
DK-1240 København K

Tlf. +45 33 37 34 36 
Tlf. +45 33 37 38 36
 

Svensk-danska kulturfonden

Denne kulturfond har til formål at fremme svensk-dansk kulturelt samarbejde. Bidrag ydes generelt kun til svenske statsborgere. En forudsætning for støtte er, at der er tale om bilateralt samarbejde. Endvidere uddeles stipendier til videnskabelige studier i Danmark.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Svensk-danska kulturfonden
Box 22 087 
S-104 22 Stockholm

Tlf. +46 (0)8-506 113 00
Fax +46 (0)8-506 113 20
Mail: svensk-danskafonden@norden.se

Stiftelsen Hjælpeforeningen Danas Legat 

Stiftelsen har til formål at understøtte trængende, i Sverige boende personer, som er danskfødte, børn af danskfødte eller er/har været gift med en danskfødt person, samt at støtte humanitære og/eller kulturelle formål, som tjener danske interesser i Sverige. Ansøgninger skal være den danske ambassade i Stockholm i hænde senest den 1. november.

Ansøgningsskemaet kan downloades her

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:

Danmarks Ambassade
Jakobsgatan 3
S-111 52 Stockholm

Tlf. +46 (0)8-406 75 00

Klik herunder for at læse mere om de nævnte fonde

 

Jeg accepterer Udenrigsministeriets privatlivspolitik
*