Gå til indhold

Kulturelle og almene fonde

Nedenfor findes et udvalg af danske og svenske kulturelle og almene fonde, hvor der kan ansøges om støtte. 

Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde
Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde har til formål at bidrage til øget forståelse mellem Danmark og Sverige på kulturelle og andre områder. Fondet kan yde økonomisk støtte til:

 • Arbejds- og studieophold i Danmark og Sverige for danske eller svenske statsborgere med uddannelse ved et af de to landes undervisningsinstitutioner.
 • Kunstnere, forfattere og ledere af danske eller svenske ungdomsorganisationer med kulturelt formål.
 • Videnskabelig arbejde af interesse for begge lande.
 • Faglig oplæring af danske håndværkere, arbejdere og funktionærer i Sverige og tilsvarende svenske i Danmark.
 • Udveksling af gæstespil, kunstudstillinger og lignende.
 • Anden virksomhed, som tager sigte på at vække interesse for dansk arbejde og kultur i Sverige og for svensk arbejde og kultur i Danmark.

Fondets bestyrelse holder tre fordelingsmøder pr. år. Ansøgningsfristerne er følgende: den 1. februar, den 1. maj, og den 1. oktober.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde
c/o Nordisk Råd 
Christiansborg
DK-1240 København K

Tlf.: +45 33 37 34 36 
Tlf.: +45 33 37 38 36


Femte Maj-Fonden

Femte Maj-Fonden har til formål at fremme danske unges viden om svensk kultur samt svensk samfunds- og erhvervsliv gennem støtte til forberedelse af undervisning eller uddannelse i Sverige. Bidrag kan ydes til følgende formål: 

 • Uddannelse i Sverige for danske unge.
 • Bidrag til praktik gennem studier, både via gymnasieuddannelse eller videreuddannelse.
 • Bidrag til studierejser – vigtigt at det er et spørgsmål om rendyrket undervisning eller uddannelse. Rejsen skal ske indenfor rammen for en grundlæggende uddannelse (teoretisk eller praktisk).
 • Bidrag til studierejser i Sverige for unge danske journalister, forskere, lærere, skuespillere og instruktører.
 • Øvrigt som kan fremme dansk ungdoms forståelse af Sverige


Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Foreningen NORDEN
Vandkusten 12
DK-1467 København K

Mail: [email protected]

Svensk-danska kulturfonden
Denne kulturfond har til formål at fremme svensk-dansk kulturelt samarbejde. Bidrag ydes generelt kun til svenske statsborgere. En forudsætning for støtte er, at der er tale om bilateralt samarbejde. Endvidere uddeles stipendier til videnskabelige studier i Danmark.

 

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Svensk-danska kulturfonden
Box 22 087 
104 22 Stockholm

Tlf.: +46 (0)8-506 113 00
Fax +46 (0)8-506 113 20
Mail: [email protected]

Stiftelsen Hjælpeforeningen Danas Legat
 
Stiftelsen har til formål at understøtte trængende, i Sverige boende personer, som er danskfødte, børn af danskfødte eller er/har været gift med en danskfødt person, samt at støtte humanitære og/eller kulturelle formål, som tjener danske interesser i Sverige. Ansøgninger skal være den danske ambassade i Stockholm i hænde senest den 1. november.

Klik her for at downloade ansøgningsskemaet.


Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:

Danmarks Ambassade
Jakobsgatan 3
111 52 Stockholm

Tlf.: +46 (0)8-406 75 00

 

 

Læs her hvordan Udenrigsministeriet behandler dine personoplysninger