Gå til indhold

Grønland og Færøerne

Grønland og Færøerne er en del af det danske rigsfællesskab, men de har begge udstrakt selvstyre med eget parlament og regering. Samtidig har både Grønland og Færøerne to repræsentanter i Folketinget.

Facts om færøerne og grønland

  • Kongeriget Danmark består af Danmark, Færøerne og Grønland, hvilket ofte også omtales som Rigsfællesskabet.
  • Ved dannelsen af Kalmar-unionen i 1397 kom Færøerne og Grønland under dansk-norsk styre. Da Danmark og Norge blev splittet, kom Færøerne og Grønland under dansk styre.
  • Færøerne fik hjemmestyre i 1948 og Grønland i 1979. Grønland fik ydermere selvstyre i 2009. Herved overtog de visse sagsområder og besidder inden for disse områder den lovgivende og udøvende magt under hensyntagen til rigsfællesskabet og Grundloven.
  • Staten yder årligt et økonomisk tilskud til Grønland of Færøerne til dækning af de sagsområder, som er blevet overgivet.  
  • Grønland trådte ud af EU i 1985, mens Færøerne aldrig har været medlem.

Du kan få yderligere information om Grønland og Færøerne ved at følge linkene i oversigten nedenfor.