Gå til indhold

Forvaltningen

Danskerne har gode muligheder for politisk indflydelse. Et vigtigt kendetegn ved det danske folkestyre er, at det er åbent og gennemskueligt for offentligheden. Borgenes ret til aktindsigt og mulighed for at klage til enten ombudsmand eller domstol er væsentlige elementer i et demokrati, der forsøger at leve op til ideerne om, at magten udgår fra folket.

På det organisatoriske plan er forvaltningen inddelt i tre niveauer. Opgavefordelingen mellem de forskellige niveauer og størrelsen og antallet af de regionale og kommunale enheder blev ændret med kommunalreformen den 1. januar 2007.

På det statslige plan er regeringen den øverste politiske myndighed. Regeringen består af forskellige ressortministerier. Antallet og ressortområderne for ministerierne bestemmes af statsministeren. Under hvert ministerium er et administrativt apparat og herunder diverse styrelser og nævn.

På det regionale niveau findes fem regioner uden skatteindkrævningsret. Deres centrale opgave er administration af sygehusvæsenet. Yderligere har de ansvaret for den erhvervsmæssige udvikling af regionerne.

Yderligere findes på lokalt niveau 98 kommuner i Danmark, som har ansvaret for størstedelen af velfærdsydelserne, såsom børnepasning, skoler og plejehjem.

Læs mere om kommunerne og regionerne via linkene nedenfor.