Gå til indhold

Praktikant i handelsafdelingen

Praktikant til handelsafdelingen

Ambassadens handelsafdeling søger pr. 1. august 2024 en praktikant.

Et praktikophold i handelsafdelingen på et af vores vigtigste eksportmarkeder byder på indsigt i de forhold, der knytter sig til international handel, internationalisering og samspillet mellem det politiske niveau og danske virksomheders muligheder. Du får mulighed for på nært hold at opleve de udfordringer og muligheder, som danske virksomheder står overfor på det svenske marked. Som praktikant ved Den Danske Ambassade i Sverige får du erfaringer, som du kan anvendes direkte i dansk kontekst, idet Sverige er Danmarks tredjestørste eksportmarked. Ambassadens handelsafdeling er et ungt team med både danske og svenske kollegaer og består af en handelschef, fem rådgivere og to praktikanter – sidstnævnte skifter halvårligt. Handelsafdelingen er en del af The Trade Council, Udenrigsministeriet, som har til opgave at bistå danske virksomheder inden for eksport, internationalisering og investeringsfremme. Ambassaden indgår i Norden-Baltikum-samarbejdet med de øvrige danske ambassader. Handelsafdelingen arbejder tæt sammen med ambassadens politiske afdeling.


Du vil derfor få rig mulighed for at afprøve dine studiefærdigheder samt tillære dig ny og faglig viden inden for eksportfremme, projektstyring, internationalt samarbejde, offentlig-privat samarbejde og ikke mindst den udenrigspolitiske tjeneste. Som praktikant vil du blive koblet på eksportrådgivernes projekter og få mulighed for selvstændige opgaver under mottoet ”frihed under ansvar”. Handelspraktikanten arbejder tæt sammen med rådgiverne inden for et eller flere af ambassadens fokusområder: Tech & Health, Urban Development og Energy, Environment and Industry. Dine arbejdsopgaver i Trade Council indeholder alt fra markedsundersøgelser, public affairs opgaver, undersøgelser af politiske og strukturelle forhold om Sverige, samt planlægning og afholdelse af sektorfokuserede events, begivenheder og webinarer.


Varighed og ansøgningsfrister
Vi søger praktikanter to gange årligt og praktikopholdet er på seks måneder.

Forårshold: 1. februar – 31. juli

         ·         Deadline for ansøgning til dette hold er den 1. september året forinden

 

Efterårshold: 1. august – 31. januar
·         Deadline for ansøgningen til dette hold er den 1. marts

 

Krav
Du skal være studerende og tilmeldt en højere uddannelsesinstitution på bachelor- eller kandidatniveau.

Hvis du er udenlandsk statsborger, skal du have boet i Danmark i mindst 3 år, på ansøgningstidspunktet have fast bopæl i Danmark og være indskrevet på et studie på en højere læreanstalt i Danmark under hele praktikopholdet.

 

Det er en betingelse, at du kan sikkerhedsgodkendes af de danske myndigheder, og at du opretholder din sikkerhedsgodkendelse under hele praktikopholdet. Der vil blive indhentet referencer i forbindelse med sikkerhedsgodkendelsen.

 

Vi gør opmærksom på, at man kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.

 

Kvalifikationer
Vi leder efter studerende med stærke analytiske evner, drive og et stort engagement samt en nysgerrig, kreativ, åben og positiv tilgang til opgaveløsningen. Du må meget gerne komme med gode eksempler på disse kvalifikationer i din ansøgning. Derudover forventer vi, at du har gode dansk- og engelskkundskaber samt kendskab til MS Office Package (PowerPoint, Excel & Word).

Opholdet skal bidrage til din uddannelse, og vil foregå under vejledning af en akademisk medarbejder i afdelingen. Vi anbefaler, at du inden du søger om et praktikophold undersøger, hvilke akademiske krav din uddannelsesinstitution stiller til dig i forbindelse med et praktikophold.


Ferie og arbejdstid
Arbejdstiden er i gennemsnit 37 timer ugentligt (inkl. frokostpause). Du optjener 2,08 feriedage pr. måneds praktik svarende til 12,5 dag i løbet af dit 6-måneders praktikophold. Hvis dit studie forlanger, at du skriver en større akademisk opgave i forbindelse med dit praktikophold, vil du desuden kunne få skrive-fri inden for et maksimum af 10 dage afhængig af krav til omfang og kompleksitet af opgaven.

Bolig
Du er selv ansvarlig for at finde bolig og afholde alle udgifter forbundet hermed.

 

Refusion af visse udgifter
Praktikopholdet er ulønnet, men der ydes en kompensation på kr. 5500 pr. måned til dækning af udgifter til logi, transport, forsikring og andre udgifter, der knytter sig til praktikopholdet.

De fleste praktikanter vil desuden have mulighed for at medtage deres SU, men det bør du selv søge afklaret med Styrelsen for Videregående Uddannelser.

 

Ansøgning
Du er velkommen til at søge flere praktikmuligheder. Vi vil blot bede dig angive, hvilket praktikophold, som har din første, anden, tredje etc. prioritet.

Motiveret ansøgning, CV, prioriteringsliste og eventuelle bilag sendes i en samlet PDF-fil til [email protected].