Gå til indhold

Ægteskab

På denne side kan du læse om mulighederne for at blive gift i henholdsvis Danmark og Sverige.

Ægteskab i Danmark og Sverige

I Danmark
Svenske statsborgere kan blive gift i Danmark på baggrund af en svensk ægteskabsattest (hindersprövning) udfærdiget af de svenske skattemyndigheder eller et præsteembede i den svenske kirke. En ægteskabsattest er gyldig i fire måneder.

Hvis man ønsker at blive gift i en kirke kræves det desuden, at en af parterne er medlem af en nordisk folkekirke. Praktiske spørgsmål i forbindelse med vielsen aftales direkte med præsten. Adresser til danske kirker kan findes på Folkekirkens hjemmeside.

Borgerlig vielse kan foretages af kommunerne borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det. Det er frit at vælge, hvilken kommune man ønsker anvendt i Danmark               
 
I Sverige
Danske statsborgere kan ligeledes blive gift i Sverige på baggrund af en dansk prøvelsesattest. Kontaktoplysninger til svenske kirker findes på Svenska Kyrkans hjemmeside.

Borgerlig vielse foretages enten i byretten eller på kommunens rådhus. Adresser kan findes på de
svenske kommuners fælles hjemmeside.

Yderligere information om indgåelse af ægteskab i udlandet kan findes på
Udenrigsministeriets hjemmeside om emnet.