Gå til indhold

Dansk indfødsret

Her kan du læse om reglerne for dansk statsborgerskab.

Dansk statsborgerskab
For information om regler for dansk statsborgerskab se her.
22 års-reglen: Frafald af dansk statsborgerskab
Hovedreglen er, at "Danske statsborgere, der er født i udlandet og aldrig har boet i Danmark, taber deres danske indfødsret ved det fyldte 22. år". Undtagelse fra denne regel er personer, der inden det fyldte 22. år, har haft bopæl i et eller flere nordiske lande i sammenlagt mindst 7 år. Disse personer bibeholder således uden videre deres danske indfødsret også efter det fyldte 22. år.

For mere information om disse regler læs 
her.

Har du yderligere spørgsmål om statsborgerskab, er du velkommen til at kontakte ambassadens borgerservice afdeling, eller henvende dig direkte til Indfødsretskontoret i Danmark: 

Indfødsretskontoret
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Tlf.: +45 61 98 40 00
E-mail: [email protected]

Dobbelt statsborgerskab
Er du bosiddende i udlandet, og er du interesseret i at kende mere til reglerne om dobbelt statsborgerskab? I december 2014 vedtog Folketinget nye regler om dobbelt statsborgerskab. Reglerne fremgår af lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret. Loven er trådt i kraft den 1. september 2015. Hovedelementerne omfatter blandt andet:

1)    Ophævelse af indfødsretslovens bestemmelser om, at erhvervelse af dansk indfødsret er betinget af, at statsborgerskab i andre stater derved mistes og af at dansk indfødsret fortabes ved erhvervelse af et fremmed statsborgerskab

2)    En 5-årig overgangsordning, som giver tidligere danske statsborgere, der har mistet deres danske statsborgerskab i forbindelse med erhvervelse af fremmed statsborgerskab, mulighed for at generhverve det danske statsborgerskab ved afgivelse af erklæring.

Udlændinge- og Integrations- har ressortansvaret på området fra Justitsministeriet, mens Indfødsretskontoret vil stå for den daglige sagsbehandling vedrørende generhvervelse ved erklæring.             
     
Ansøgningen skal sendes med post til:
Indfødsretskontoret

Slotsholmen 10

DK-1216 København K  

 

Adgang til dobbelt statsborgerskab bestemmes ikke af dansk ret alene. For at blive dobbelt statsborger skal dette således være tilladt efter reglerne i alle de lande, hvis statsborgerskab man ønsker at have. 

 

Hvordan kan du søge om at generhverve dansk statsborgerskab?
Man kan søge om at generhverve sit danske statsborgerskab ved at indsende en erklæring direkte til Indfødsretskontoret også fra udlandet. Du kan også mod ekstra gebyr indsende erklæringen via en dansk ambassade eller et af de mange danske konsulater i udlandet. Du kan se de danske repræsentationer her.