Gå til indhold

Pension- og uddannelsesstøtte

Her kan du læse om muligheden for at søge dansk pension og uddannelsesstøtte.

Folke- og førtidspension
Dansk folke- og førtidspension vil under visse betingelser kunne udbetales til personer, der i tiden mellem det fyldte 15. og 65. år, har været bosat i Danmark. Folkepension kan udbetales fra det fyldte 65. år. Oplysning om folke- eller førtidspension samt ansøgningsblanketter kan indhentes hos:

Pensionsstyrelsen
Njalsgade 72 C
DK-2300 København S
Tlf.: +45 33 95 50 00
e-post:
 [email protected]

Se mere på Udbetaling Danmarks hjemmeside

ATP (Arbejdsmarkedets tillægspension)
Dansk ATP vil under visse betingelser kunne udbetales til personer, der i perioden fra det fyldte 16. år til det fyldte 67. år i kortere eller længere tid efter den 1. april 1964 har været lønmodtagere i Danmark.

Oplysning om dansk ATP vil kunne indhentes hos:
ATP-huset
Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød
Tlf.: +45 48 20 49 23
Fax nr +45 48 20 48 00.
e-post:
 [email protected]

Se mere på ATP's hjemmeside

Uddannelsesstøtte (SU)
Oplysninger om uddannelsesstøtte til danske statsborgeres studier i Danmark eller udlandet fås ved henvendelse til:

Statens Uddannelsesstøtte
SU-styrelsen Vester Voldgade 123, 1.
DK-1552 København V
Tlf.: +45 33 92 61 08

e-post: [email protected]
Se mere på SU's hjemmeside