Gå til indhold

Udlandsdanskeres valgret

Hvis du opholder dig i udlandet og derfor er forhindret i at stemme i Danmark på valgdagen, kan du i stedet brevstemme på enhver dansk ambassade eller konsulat i udlandet. Det er dog en betingelse, at du er optaget på valglisten.

Hvis du er flyttet til udlandet og i forbindelse hermed har frameldt dig folkeregisteret, kan du kun optages på valglisten og deltage i valg i Danmark, hvis du tilhører en af de følgende persongrupper, der uanset udlandsopholdet anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende

  • personer, som er udsendt for en dansk offentlig myndighed, herværende privat virksomhed eller forening.
  • personer, der er ansat i en international organisation, som Danmark er medlem af.
  • personer, som er udstationeret for en dansk hjælpeorganisation.
  • personer, som studerer i udlandet.
  • personer, der af helbredsmæssige årsager, opholder sig i udlandet.
    de pågældendes ægtefælle eller samlever.

Hvis du er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for Danmark, anses du alligevel for at have fast bopæl her, hvis du er rejst ud efter den 1. juli 2000. Statsudsendte anses derfor for at have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne uanset deres ophold i udlandet.

Personer, der opholder sig i udlandet, anses også for at have fast bopæl i Danmark, hvis de har i sinde at vende tilbage inden for to år efter udrejsen.

Udlandsdanskere, der lever op til et af disse krav, kan søge om at komme på valglisten ved at sende en ansøgning til den danske kommune, de sidst har boet i.

Hvis der er tvivl om afgørelsen, skal kommunen sende din ansøgning til Valgnævnet i Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Hvis du bliver optaget på valglisten, kan du herefter stemme til de danske folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg i op til to år, der er den periode, optagelsen gælder. Når du bliver optaget på valglisten, får du et brev om, hvor længe optagelsen gælder og om muligheden for at få din optagelse forlænget.

"Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset opholdet i udlandet" findes her
.         
Ansøgning om optagelse på valglisten kan downloades her.