Gå til indhold

Opholds- og arbejdstilladelse

Her kan findes information om mulighederne for tilladelse til at arbejde og opholde sig i Danmark. 

Arbejdstilladelse
Der gælder særlige regler for arbejde og ophold i Danmark for Nordiske statsborgere, samt for statsborgere fra EU, EØS og Schweitz. Læs mere her.

På "Ny i Danmark - den officielle hjemmeside for udlændinge" findes information om alle typer af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Her findes desuden alle ansøgningsblanketter samt information om hvilke dokumenter som skal medbringes ved ansøgning. Du kan finde et link til hjemmesiden i bunden af denne side.

Betingelser og fremgangsmåde ved ansøgning
Vigtigt: Ansøgere, der har gyldig svensk opholdstilladelse, kan søge om opholds- og arbejdstilladelse direkte hos Udlændingestyrelsen og/eller Styrelsen for rekruttering og integration (SIRI) i København.

For at kunne aflevere en ansøgning på ambassaden i Stockholm skal ansøgeren først booke en tid. Tider kan bookes ved at kontakte ambassaden på telefon +46 (0)8 406 75 00, åbningstiden er mandag-onsdag 9.00-12.00 og torsdag 13.00-16.00. Tidsbestilling fra og med 15-04-2024 klik herLukkedage findes her.

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på ambassaden kan kun ske ved personligt fremmøde og følgende skal medbringes:

  • Udfyldt ansøgningsskema
  • En kvittering fra Udlændingestyrelsen på at ansøgningsgebyret er betalt (sagsbehandlingen af ansøgningen kan ikke påbegyndes før betaling til Udlændingestyrensen er registreret). ID-nummeret skrives på ansøgningen
  • Gyldigt pas samt bevis på opholdstilladelse eller bevis på lovligt ophold i Sverige (f.eks. asylkort eller kvittering på ansøgning om forlængelse af svensk opholdstilladelse)
  • Alle relevante dokumenter i original version
  • Et gebyr skal betales her.

Ansøgningsskemaer kan downloades fra Udlændingestyrelsens hjemmeside "Ny i Danmark" (find link nederst på denne side). Vær opmærksom på, at ansøgninger om opholds- og/eller arbejdstilladelse altid bliver forelagt Udlændingestyrelsen eller SIRI, som derefter foretager en afgørelse. For så vidt angår sagsbehandlingstider henvises derfor til Udlændingestyrelsen eller SIRI.

Optagelse af biometri                                                                        Alle danske opholdskort skal indeholde biometri (digitalt fotografi, underskrift og fingeraftryk). Ambassaden optager biometri i forbindelse med alle typer af ansøgning om opholdstilladelse til Danmark i forbindelse med aflevering af ansøgning. Der tages ikke fingeraftryk på børn under 6 år.

Hvis ansøgeren har afleveret sin ansøgning online direkte til Udlændingestyrelsen eller SIRI, eller på anden måde har ansøgt om opholdstilladelse uden om ambassaden, er det stadig muligt at få optaget biometri på ambassaden i Stockholm. Der skal altid bookes en aftale for at få optaget biometri. Et gebyr 
skal betales her.

Betingelser for opholdskort
EU-regler indebærer, at opholds- og/eller arbejdstilladelser vil fremstå som et kort. Det betyder, at opholdstilladelser ikke længere kan udstedes af ambassaden.

For at få opholdskortet skal ansøgeren først registrere sig i Danmark. Dette gøres på det lokale Borgerservicekontor indenfor 5 dage efter indrejse til Danmark. Ansøgeren får ved registreringen et dansk CPR-nummer og bliver del af det danske sygesikringssystem. Ansøgeren modtager derefter automatisk opholdskortet med posten indenfor ca. 4 uger.

Ansøgere, der i øjeblikket mangler et gyldigt visum/opholdstilladelse til Sverige og derfor ikke kan rejse til Danmark, bedes kontakte ambassaden.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til ambassaden på tlf. +46 (0)8 406 75 00 (mandag-onsdag: 9.00-12.00 og torsdag: 13.00-16.00) eller ved besøg på hjemmesiden
Ny I Danmark.